header banner
Default

Pensionsordninger inkluderer ratepension, aldersopsparing og kapitalpension


Hos Nordnet kan du spare op til din pension i værdipapirer fra hele verden. Du betaler ingen unødvendige gebyrer, noget som kan betyde mange hundrede tusinder mere i pension til dig. Sådan kan du spare op.

Når du har åbnet et aktiedepot hos os, har du mulighed for at oprette et pensionsdepot. Du kan vælge mellem ratepension, aldersopsparing eller kapitalpension. Læs mere om de forskellige pensionsdepoter nedenfor.

Nordnet samarbejder med Pensionsselskabet pension & healthcare services, som også giver dig mulighed for at spare op via en livrente.

 • Gratis at åbne depot.

 • Ingen årlige depotgebyrer.

 • Værdipapirer fra hele verden.

 • Inspiration til dine investeringer.

Pensionsopsparingen er omfattet af indskudsgaranti.
Dine pensionsmidler er sikret mod tab gennem Garantiformuen i Danmark. Likvide midler på pensionskonti er såkaldte ”særlige indlån”, som dækkes uden beløbsbegrænsning. Læs om indskudsgaranti.

Ratepension – arbejdsgiveradministreret.

VIDEO: Pension simpelt forklaret: Lær om Ratepension, Aldersopsparing, SKAT, Investering mm.
Kristian Bruus

Få fradrag på din pension via egne indbetalinger fra din arbejdsgiver.

VIDEO: Fra kapitalpension til aldersopsparing
PFA Pension

Med en arbejdsgiveradministreret ratepension, sparer du op til livet som pensionist gennem din nuværende arbejdsgivers indbetalinger til din pension. Det er ikke tilladt, at du foretager indbetalinger til en arbejdsgiveradministreret ratepension selv. Det skal ske via din arbejdsgiver.

Indbetaler du din pension gennem dit anpartsselskab eller aktieselskab, skal indbetalingerne ske til en arbejdsgiveradministreret ratepension.

Du kan investere din opsparing i en lang række forskellige værdipapirer, ETF’er, investeringsfonde og meget mere. Opsparingen kan du få udbetalt i rater over 10-30 år, når du har ret til at starte udbetaling af din pension.

Indbetalingerne på en ratepension er fradragsberettiget op til de 60.900 eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag (66.195 inkl. arbejdsmarkedsbidrag), som din arbejdsgiver må indbetale på en arbejdsgiveradministreret ratepension i år 2023. Indbetales der til andre ratepensioner i Nordnet eller en ratepensionsordning et andet sted end Nordnet, indgår indbetalingen i den samlede årlige maksimale indbetaling. Du skal være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiveradministreret ordning går forud for indbetaling til en privat ordning, medmindre andet aftales.

Ratepension – privat.

VIDEO: Pension i 2023: VIGTIGE tips til din opsparing!
Daniels Pengetips

Få fradrag på din pension via egne indbetalinger fra din private konto.

VIDEO: Vælg det rette depot til dine investeringer! (Aktiedepot, ASK, ratepension og aldersopsparing)
Daniels Pengetips

Med en privat ratepension, sparer du op til livet som pensionist ved selv at foretage indbetalinger til din pension. Du kan investere din opsparing i en lang række forskellige værdipapirer, ETF’er, investeringsfonde og meget mere. Opsparingen kan du få udbetalt i rater over 10-30 år når du har ret til at starte udbetaling af din pension.

Indbetalingerne på en ratepension er fradragsberettiget op til de 60.900 kr., som du må indbetale på en privat ratepension i år 2023. Indbetales der til andre ratepensioner i Nordnet eller en ratepensionsordning et andet sted end Nordnet, så indgår indbetalingen i den samlede årlige maksimale indbetaling. Du skal være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning, medmindre andet aftales.

Opret ratepension - privat

Alt udbetalt på én gang, og kun 15,3% i afkastskat.

VIDEO: Fra kapitalpension til aldersopsparing
PFA Pension

Aldersopsparing er et pensionsprodukt, der kan udbetales i større beløb ad en eller flere omgange. På den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges, og det kan give dig en større frihed. Fordelen ved at spare op i en aldersopsparing er, at du kun betaler 15,3 % i afkastskat.

Bemærk, at der er indbetalingsgrænser på en aldersopsparing, og at det kun er dig selv, der kan indbetale på en privat aldersopsparing. Har du flere aldersopsparinger – også andre steder end hos Nordnet – må indbetalingerne ikke overstige den samlede årlige indbetalingsgrænse på tværs af ordningerne.

Aldersopsparingen har afløst kapitalpensionen, men hvis du allerede har en kapitalpension, kan du også godt have en aldersopsparing.

Fordele ved aldersopsparing.

VIDEO: Investér din pension selv (pensionsopsparing ved Nordnet)
Daniels Pengetips

 • Den kan udbetales fra den dag, du når din pensionsalder – og 20 år frem. Og du kan fortsætte med at indbetale – selv om du har fået en udbetaling.

 • Afkastet på din aldersopsparing bliver pt. kun beskattet med 15,3 % årligt.

 • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne. Og din aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionen.


Opret aldersopsparing - privat


Kapitalpension.

VIDEO: Investér i aktier med Nordnets App og lær om nøgletal! // Aktier og investering for begyndere
Daniels Pengetips

Få alt udbetalt, når du går på pension.

VIDEO: Disse aktier har givet over 10% i afkast om året i over 10 år (køb globale aktier i MSCI World)
Daniels Pengetips

Ved udbetaling af din pension skal du betale en afgift til staten på 40 % af opsparingens værdi, dog 25 % af værdien per 31.12.1979.

Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

Vil du begynde at spare op til pension, bør du i stedet overveje en aldersopsparing. Det er en kontoform, som har visse ligheder, når det gælder udbetaling, men som ikke giver mulighed for skattefradrag.

Opret kapitalpension - privat


Livrente.

VIDEO: Komplet guide til Nordnets månedsopsparing 2023 (nem investering med 0-10 kr. kurtage)
Daniels Pengetips

Opsparing og forsikring på én gang.

VIDEO: Aktiesparekonto vs Månedsopsparing: Hvad kan bedst betale sig?
Kristian Bruus

I samarbejde med Pensionsselskabet pension & healthcare services tilbyder Nordnet, at du kan oprette en livrente. Livrenten vil blive oprettet hos AP Pension.

En livrente er en kombination af et forsikringsprodukt og en opsparing, og du kan vælge mellem en ophørende eller en livsvarig udbetaling. En ophørende livrente skal udbetales i minimum 10 år, og en livsvarig livrente udbetales, så længe du lever. Livrenter oprettet via PensionsSelskabet er altid reservesikret. Det betyder, at hvis du skulle dø i opsparingsperioden, vil opsparingen gå til dine pårørende.

Der er ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale på en livrente, hvis du indbetaler via din arbejdsgiver - og du får fuld bortseelsesret for din indbetaling. Indbetaler du privat til livsvarig livrente, vil du kunne indbetale op til 56.100 kr. i 2023 (opfyldningsfradraget) og få fuldt fradrag i indbetalingsåret. Der er ingen grænse for, hvornår du senest kan oprette en livrente. Det gælder både hvis livrenten er livsvarig eller ophørende.

Vigtig info om de forskellige pensionsformer.

VIDEO: 5 ETF'er til Resten af Livet (Solidt Fundament til din Portefølje)
Kristian Bruus

Få overblik over reglerne for de forskellige pensionsformer

VIDEO: Sådan kommer du i gang med aktier for 5-10.000 kroner (investering for begyndere)
Daniels Pengetips

Ratepension

VIDEO: Derfor skal du i gang med din pension! (vigtigere end du tror)
Daniels Pengetips

Indbetalingsloft 2023: 60.900 kr. (privat). Se alle indbetalingsgrænser her.

Fradrag: Fuld fradragsret

Beskatning af rente og afkast: 15,3 %

Udbetalingsform: Løbende udbetaling

Beskatning ved udbetaling i tide: Ratepension udbetales mod indkomstbeskatning (37 % - 51,95 %)

Beskatning ved udbetaling i utide: Ratepension udbetales i utide mod 60 % i afgift til staten

Aldersopsparing

VIDEO: 5 Ways to Lower Your Corporation Tax Bill
Tony D | The Chief Finance Officer

Indbetalingsloft 2023: 8.800 kr. Du kan undtagelsesvis indbetale 56.900 kr. fra det 7. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen

Fradrag: Ingen fradragsret

Beskatning af rente og afkast: 15,3 %

Udbetalingsform: Engangsudbetaling

Beskatning ved udbetaling i tide: Aldersopsparing udbetales i tide uden afgift til staten

Beskatning ved udbetaling i utide: Aldersopsparing udbetales i utide mod 20 % afgift til staten

Kapitalpension

VIDEO: Alt du skal vide om Aktiesparekontoen i 2023
Kristian Bruus

Indbetalingsloft 2023: Det er ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension

Fradrag: Ingen fradragsret

Beskatning af rente og afkast: 15,3 %

Udbetalingsform: Engangsudbetaling

Beskatning ved udbetaling i tide: Kapitalpension udbetales i tide mod 40 % i afgift til staten

Beskatning ved udbetaling i utide: Kapitalpension udbetales i utide mod 52 % i afgift til staten

Udbetaling af pensioner

VIDEO: Sådan opretter du en Nordnet månedsopsparing i 2021 (og se mine aktier)
Daniels Pengetips

Aldersopsparing og Kapitalpension.

VIDEO: Vil du med hjem og se 👴 Min aldersopsparing?
Frinans

 • Oprettet før 1. maj 2007 og hvor adgang til udbetaling ved det 60. år er bevaret.
  Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du er fyldt 60 år og skal senest udbetales 20 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen.

 • Oprettet den 1. maj 2007 frem til 31. december 2017.
  Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du når pensionsudbetalingsalderen og senest 20 år herefter. Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen. Er du født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960, er pensionsudbetalingsalderen dog, som det fremgår af nedenstående skema.

 • Oprettet den 1. januar 2018 eller senere.
  Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du når pensionsudbetalingsalderen og senest 20 år herefter. Pensionsudbetalingsalderen er 3 år før folkepensionsalderen.

Ratepension.

VIDEO: Hvad er forskellen: Aldersopsparing, ratepension eller livrente?
Nordea Danmark

 • Oprettet før 1. maj 2007 og hvor adgang til udbetaling ved det 60. år er bevaret.
  Raterne skal udbetales over mindst ti år og kan tidligst starte, når du er fyldt 60 år. Rateudbetalingen skal senest slutte i kalenderåret 30 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Din pensionsudbetalingsalder fremgår af nedenstående tabel.

 • Oprettet den 1. maj 2007 og frem til 31. december 2017.
  Raterne skal udbetales over mindst 10 år og kan tidligst starte, når du når pensions­udbetalingsalderen. Rateudbetalingen skal senest slutte i kalenderåret 30 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Din pensionsudbetalingsalder er 5 år før folkepensionsalderen. Er du født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960, er pensionsudbetalingsalderen dog, som det fremgår af nedenstående tabel.

 • Oprettet den 1. januar 2018 eller senere.
  Raterne skal udbetales over mindst 10 år og kan tidligst starte, når du når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen skal senest slutte i kalenderåret 30 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Din pensionsudbetalingsalder er 3 år før folkepensionsalderen. Er du født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960, er pensionsudbetalingsalderen dog, som det fremgår af nedenstående tabel.

Se, hvornår din pension kan udbetales fra

VIDEO: Så Meget Mere får du ud af at Investere via din Pension!
Kristian Bruus

Før 1. januar 1959

60 år

60 år

60 år

Mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1959

60 år

60 ½ år

60 ½ år

Mellem 1. juli 1959 og 31. december 1959

60 år

61 år

61 år

Mellem 1. januar 1960 og 30. juni 1960

60 år

61 ½ år

61 ½ år

Mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962

60 år

62 år

64 år

Mellem 1. januar 1963 og 31. december 1966

60 år

63 år

65 år

Fra 1. januar 1967 og senere

60 år

64 år

66 år

Pensionsudbetalingsalder, hvis du er født efter den 31.12.1966, ændres ved lov.

Spørgsmål og svar om pensionsdepot hos Nordnet

VIDEO: Ratepension
PensionDanmark

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet, og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Sources


Article information

Author: Tara Willis

Last Updated: 1698246482

Views: 687

Rating: 4 / 5 (92 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tara Willis

Birthday: 1959-02-17

Address: 4012 Christina Squares Suite 321, Contrerasmouth, VT 73475

Phone: +4521998184278760

Job: Article Writer

Hobby: Web Development, Board Games, Arduino, Poker, Hiking, Drone Flying, Metalworking

Introduction: My name is Tara Willis, I am a cherished, risk-taking, multicolored, unswerving, valuable, accomplished, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.