header banner
Default

Chatbot er nu millioner værd, selvom den begyndte med 1000 dollars


To danskere var med til at starte virksomheden, der er styret af kunstig intelligens.

For fire måneder siden blev iværksætteren João Ferrão dos Santos fra Portugal inspireret til at udføre et lille eksperiment: Hvad mon der ville ske, hvis man satte kunstig intelligens til at styre en virksomhed?

Med en startkapital på 1000 dollars instruerede han chatrobotten ChatGPT i, at den nu var administrerende direktør og bad den finde på et koncept til en virksomhed.

Hvor meget af en klassisk CBS-uddannelse er egentlig fuldstændig ligegyldig i dag?

Martin Petersen, investor i AIsthetic Apparal

Portugiseren lavede et opslag om forsøget på LinkedIn. Kort efter gik det viralt.

Det blev startskuddet til en bølge af succes, der har resulteret i, at virksomheden nu er flere millioner kroner værd. Og to danskere ridder med på bølgen.

Menneskelig assistent til en robot

VIDEO: "Unreal!" Create a ChatBot in Under 7 Minutes - JavaScript Tutorial
Coding Nexus

ChatGPT udtænkte et forretningskoncept for en virksomhed, den gav navnet AIsthetic Apparel: En webshop der skulle sælge T-shirts med selskabets logo som print. Selv tøjets print er lavet af en AI-maskine med programmet Midjourney.

Da ChatGPT ikke selv kan eksekvere de beslutninger, den tager, er João Ferrão dos Santos robottens menneskelige assistent. Det er også ham, der på papiret er virksomhedens administrerende direktør. Det kan en robot nemlig ikke være – endnu.

Han må maksimalt bruge en time om dagen på virksomheden, og alle beslutninger skal træffes af chatbotten og effektueres – uanset hvor skøre, de måtte være.

Chatbotten har lært at skrive meningsfuldt, fordi den løbende er blevet – og stadig bliver – fodret med et kæmpestort tekstmateriale.

Den har altså spist sig gennem store dele af internettet og på den måde lært sammenhænge, sætningsopbygninger, menneskelige talemåder og avanceret viden. 

Når du stiller den et spørgsmål, får du derfor ofte – selvfølgelig med undtagelser – et ret så meningsfyldt og formfuldendt svar, der sagtens kunne være skrevet af et menneske.

Da først konceptet var på plads, besluttede ChatGPT, at der skulle findes investorer til firmaet. João Ferrão dos Santos rakte ud til tre venner, for at høre om de ville være med. Og her kom to danskere ind i billedet.

Kan erstatte en CBS-uddannelse?

VIDEO: What is a Chatbot?
IBM Technology

De to venner og ejere af konsulentvirksomheden Green Innovation Group, Frederik van Deurs og Martin Petersen, så potentiale i projektet og takkede hurtigt ja til at være med.

- Det lød som et sjovt og skørt videnskabeligt eksperiment, fortæller iværksætter Martin Petersen til TV 2.

- Jeg var interesseret i at teste teknologien: Hvor meget af en klassisk CBS-uddannelse er egentlig fuldstændig ligegyldig i dag? Og hvor langt kan man komme med en chatbot? fortsætter han.

Han og Frederik van Deurs indvilligede hver især i at købe 10 procent af virksomheden for 1000 dollars.

Og siden er det gået stærkt.

- Det er gået over al forventning. Det er ret surrealistisk, at noget, der startede lidt som en joke, pludselig er mere værd end mit firma, jeg har brugt fem år på at bygge.

Fire millioner euro værd

VIDEO: New AI chatbot 'ChatGPT' interviewed on TV
Channel 4 News

Produktsortimentet er blevet udvidet med hoodies. Snart er der måske udsigt til, at virksomhedens logo kommer til at pryde sneakers, fortæller João Ferrão dos Santos.

Webshoppen har indtil videre fået over 250 ordrer, der har genereret mere 12.000 euro svarende til knap 90.000 kroner i indtægt.

Jeg er chokeret

Martin Petersen, investor i AIsthetic Apparel

Siden at de første investorer kom til, er der nu investeret over 100.000 euro – svarende til omkring 750.000 kroner – i virksomheden.

Og ChatGPT har vurderet, at virksomheden, der startede med 1000 dollars, nu er svimlende fire millioner euro – eller knap 30 millioner kroner –værd. En værdiansættelse som de 11 nye investorer vel at mærke er enige i.

Promoveret på LinkedIn

VIDEO: Build Your Own Chatbot NOW: OpenAI, ChatGPT & JavaScript Unleashed!
Coding Nexus

Snart indledes næste fase, hvor ChatGPT skal testes som markedsføringschef med et budget til reel markedsføring.

Indtil nu er der nemlig brugt nul reklamekroner på at promovere webshoppen. I stedet er der skabt opmærksomhed gemmem João Ferrão dos Santos' Linkedin, hvor han løbende opdaterer om den seneste udvikling, ligesom at han har rejst rundt og turneret på en lang række medier verden over.

- Jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der har tilbudt samarbejder, og fået mulighed for at møde nogle rigtig seje mennesker, siger João Ferrão dos Santos og fortsætter:

- Jeg havde slet ikke forudset alt den eksponering, og hvor mange døre det ville åbne.

Kreativt valg af navn

VIDEO: Create ChatGPT Chatbots with Ease
The AI Advantage

Robotten har med succes taget alle beslutninger om virksomhedens drift. Men hvad har ifølge dens menneskelige assistent været robotten bedste træk?

- Dét, der har imponeret mig mest, er faktisk dens valg af navn til brandet. Jeg havde ikke bedt den om at være specielt sjov eller at skabe et pun (et ordspil, red.). Alligevel kom den op med et godt navn, der leger med med både AI (kunstig intelligens, red.) og aesthetic (æstetik, red.), siger portugiseren til TV 2.

Omvendt har den også taget knap så heldige beslutninger.

På et tidspunkt blev de kontaktet af en virksomhed, der ville lave et influencersamarbejde. João Ferrão dos Santos spurgte selvfølgelig chefen, hvad de skulle kræve af betaling for det.

Robotten vurderede, at samarbejdet skulle koste hele 170.000 euro. Den menneskelige assitent tog pligttro tilbuddet med til firmaet.

- Det blev sjovt nok ikke til noget samarbejde, griner João Ferrão dos Santos.

Køber historien om kunstig intelligens

VIDEO: How to build chatbots without code
Make with Max

Forsøget, der startede som et tankeeksperiment, er indtil nu en stor succes.

Det er den største teknologiske udvikling siden internettet

Martin Petersen, investor i AIsthetic Apparel

Selvom at andre har forsøgt sig med samme trick, har ingen af dem haft lige så meget held med det, mener João Ferrão dos Santos.

Det skyldes ifølge både ham og hans danske medinvestor den store opmærksomhed, som projektet har fået på LinkedIn. Uden kendskab til virksomheden er der ikke nogen, der køber produkterne.

De utrættelige opdateringer på LinkedIn, hvor robottens menneskelige assistent fortæller med humor og i næsten sæbeoperaværdig stil, har været altafgørende for successen.

Og sucessen handler ifølge Martin Petersen ikke om produktet. Det er jo, som han siger, bare endnu en T-shirt.

- Folk køber det for at signalere, at de er interessede i AI. De køber historien om kunstig intelligens.

Sparer tid og penge

VIDEO: How to set chatbot's language in Botpress | Botpress Shorts
Botpress

Martin Petersen investerede i projektet, fordi han var nysgerring på, hvor meget af en CBS-uddannelse, som ChatGPT nu gør overflødig. Og svaret?

- Abosulut størstedelen af den. Jeg er chokeret. Det er ikke bare, at den er ligegyldig. Du vil ofte få mere up to date viden fra ChatGPT end en lærebog, der er flere år gammel, mener Martin Petersen.

Udover den seneste viden, så har robotten evnen til at lave komplicerede ting på få sekunder, og det kan spare mange timers arbejde.

- Evner, der før krævede år at tilegne sig, kan du nu få 80 procent af bare ved at stille det rigtige spørgsmål til en kunstig intelligens, siger Martin Petersen.

Den sparer ikke kun tid. Pengepungen kan også nyde godt af den kunstige intelligens, der for eksempel kan lave udkast til juridiske dokumenter, man normalt betaler en advokat mange tusinde kroner for.

- Og så bliver den aldrig træt. Det er den største teknologiske udvikling siden internettet, mener Martin Petersen, der glæder sig til at følge, hvordan chatbotten vil udvikle virksomheden videre.

Sources


Article information

Author: Kathryn Carlson

Last Updated: 1704619921

Views: 663

Rating: 4.5 / 5 (74 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kathryn Carlson

Birthday: 1918-05-28

Address: 5673 Steven Trail, Garyton, SC 08874

Phone: +3569708807851514

Job: Chemical Engineer

Hobby: Cocktail Mixing, Backpacking, Traveling, Baking, Role-Playing Games, Meditation, Archery

Introduction: My name is Kathryn Carlson, I am a skilled, audacious, tenacious, esteemed, sincere, candid, bold person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.