header banner
Default

30 november is een belangrijke datum in de rechtszaak van Ripple versus SEC


De strijd tussen Ripple Labs en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission blijft voortduren. 30 november is weer een belangrijke datum in de rechtszaak en dus wachten investeerders met grote interesse af.

Mogelijke schikking

Volgens de bekende Australische advocaat Bill Morgan zou 30 november een belangrijke datum kunnen worden. Deze datum kan namelijk de koers gaan bepalen voor de uitkomst van de rechtszaak.

Op 30 november moeten zowel Ripple als de SEC namelijk hun summary judgement indienen. Op 2 december zullen de twee partijen elkaar ontmoeten om gezamenlijk de redacties voor de gerechtelijke dossiers te bespreken.

Een paar dagen later, op 5 december, zullen de briefingen van Ripple en de SEC openbaar worden gemaakt. Volgens Morgan zouden deze documenten een van de meest onthullende en belangrijke documenten van het proces kunnen zijn.

Een schikking is een reële mogelijkheid

VIDEO: RIPPLE VS SEC UPDATE | RECHTSZAAK DATUM & SCENARIO'S | XRP CRYPTO
Gewoon Crypto

Morgan gelooft, op basis van zijn ervaring, dat een schikking tussen de SEC en Ripple een reële mogelijkheid is. Verder merkte hij op dat er op elk moment een overeenkomst kan worden bereikt, zonder medeweten van het publiek.

Niemand buiten de partijen zal het weten, totdat de partijen zeggen dat het is geregeld.

– Bill Morgan

Volgens de advocaat geeft het bezit van de opnames van de Hinman’s toespraak Ripple Labs veel macht. Om deze documenten geheim te houden, en een bredere impact op de algemene regulering van de cryptomarkt te voorkomen, kan de SEC worden gedwongen te schikken.

Op de vraag of de SEC uiteindelijk gedwongen kan worden om de Hinman-documenten openbaar te maken, zei Morgan:

Niet als het vertrouwelijk houden van de Hinman-documenten een afwikkelingstermijn is. Dat is de reden waarom het hebben van de documenten Ripple veel macht geeft bij onderhandelingen over een schikking. We weten niet op welke basis Ripple ze heeft ontvangen. Volgens de lokale regels die ik in Australië praktiseer, is er een impliciete verbintenis om documenten die door een andere partij zijn onthuld niet openbaar te maken totdat ze als bewijs zijn geleverd.

Is Hinman het struikelblok voor de SEC?

In de briefing van Ripple zullen alle ogen gericht zijn op het feit of Ripple de Hinman-documenten als bewijsmateriaal citeert. Voor zover Ripple hiervan afziet, kan dit een teken zijn van een schikkingsovereenkomst.

In de briefing van Ripple zullen alle ogen gericht zijn op het feit of het fintech-bedrijf de Hinman-documenten als bewijsmateriaal citeert. Voor zover Ripple hiervan afziet, kan dit een teken zijn van een schikkingsovereenkomst.

XRP-advocaat John Deaton nam een soortgelijk standpunt in. Volgens hem zijn de Hinman-documenten van cruciaal belang voor Ripple.

Deaton zei toen dat de vertragingstactieken van de SEC tegen het einde van het jaar opraken als rechter Torres beslist dat de documenten moeten worden vrijgegeven. Hierdoor zou er een schikking worden afgedwongen.

Sources


Article information

Author: Madison Jones

Last Updated: 1697849162

Views: 1150

Rating: 4.8 / 5 (39 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madison Jones

Birthday: 1922-10-31

Address: 62026 Smith Gardens, South Lauren, AZ 46568

Phone: +4207163115862138

Job: Surveyor

Hobby: Running, Animation, Soccer, Cross-Stitching, Sewing, Yoga, Fencing

Introduction: My name is Madison Jones, I am a persistent, fearless, tenacious, sincere, ingenious, frank, bold person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.